Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Kỹ thuật mạng máy tính
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 004.6
Mô Tả Vật Lý: 260  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chất lượng mạng tốc độ cao
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 004.6
Mô Tả Vật Lý: 304  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình mạng cảm biến
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2020
Số phân loại: 004.6
Mô Tả Vật Lý: 253  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 344  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình mạng máy tính nâng cao
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 005.133
Mô Tả Vật Lý: 256  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 005.133
Mô Tả Vật Lý: 106  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kiến trúc máy tính tiên tiến
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 005.133
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản trị và bảo mật mạng không dây
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 005.133
Mô Tả Vật Lý: 381  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS
Số tập:
Tác giả: Trần Công Hùng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 005.133
Mô Tả Vật Lý: 291  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giao tiếp tiếng anh như người bản ngữ trong 3 tháng = Fluent in 3 months
Số tập:
Tác giả: Benny Lewis, Bùi Lan Anh dịch
Nhà Xuất Bản: Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 418.0071
Mô Tả Vật Lý: 250  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái
Số tập:
Tác giả: Lý Quế Đông, Trí Thức Việt dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 305.8924
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyền thông đa phương tiện
Số tập:
Tác giả: Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 004.6
Mô Tả Vật Lý: 411  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình kỹ thuật thông tin quang
Số tập:
Tác giả: Đào Huy Du
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.382
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Software-Defined Radio : Các vấn đề cơ bản và ứng dụng Gnuradio
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lê Cương, Phạm Xuân Thắng
Nhà Xuất Bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 621.384
Mô Tả Vật Lý: 128  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp
Số tập:
Tác giả: Phạm Văn Khiết b.s, Trương Ngọc Minh, Phạm Năng Văn, H.đ
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.3
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng
Số tập:
Tác giả: Phạm Văn Khiết b.s, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Vũ Thanh h.đ
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 631  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập mạch điện: tính toán, mô phỏng mạch điện dùng phần mềm Tina
Số tập:
Tác giả: Lê Mỹ Hà
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 352  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình linh kiện điện tử
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Viết Nguyên, Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thị Quỳnh Trang
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mạch điện tử 2
Số tập:
Tác giả: Lê Tiến Thường
Nhà Xuất Bản: Đai học Quốc gia TP.HCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 357  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mạch điện II
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Tp. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 294  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: