Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Số tập:
Tác giả: TS. Phan Đức Dũng
Nhà Xuất Bản: Lao động - Xã hội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 658.15
Mô Tả Vật Lý: 526  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dược
Nhà Xuất Bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 658
Mô Tả Vật Lý: 363  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dược
Nhà Xuất Bản: Thống kê
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 658
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và bài tập
Số tập:
Tác giả: TS. Phan Đức Dũng
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657.04
Mô Tả Vật Lý: 448  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế toán quản trị
Số tập:
Tác giả: TS. Huỳnh Lợi
Nhà Xuất Bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 658.15
Mô Tả Vật Lý: 450  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế toán tài chính: Lý thuyết và bài tập
Số tập:
Tác giả: TS. Phan Đức Dũng
Nhà Xuất Bản: Lao động - Xã hội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 1212  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Kế toán thương mại và dịch vụ
Số tập:
Tác giả: TS. Phan Đức Dũng
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 396  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyên lý kế toán: Lý thuyết, bài tập và bài giải
Số tập:
Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà Xuất Bản: Lao động - Xã hội
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 657.04
Mô Tả Vật Lý: 384  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập nguyên lý kế toán
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị
Nhà Xuất Bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 657.04
Mô Tả Vật Lý: 182  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế lượng
Số tập:
Tác giả: ThS.Huỳnh Đạt Hùng
Nhà Xuất Bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 330
Mô Tả Vật Lý: 501  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế ượng
Số tập:
Tác giả: ThS.Huỳnh Đạt Hùng
Nhà Xuất Bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 330
Mô Tả Vật Lý: 501  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thanh toán quốc tế
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 332.042
Mô Tả Vật Lý: 378  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế toán ngân hàng
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Loan
Nhà Xuất Bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 441  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế toán tài chính
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị
Nhà Xuất Bản: Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 906  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyên lý kế toán
Số tập:
Tác giả: Võ Văn Nhị $b PGS.TS.
Nhà Xuất Bản: Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 657.04
Mô Tả Vật Lý: 254  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình hệ điều hành
Số tập:
Tác giả: Từ Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 005.4
Mô Tả Vật Lý: 280  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Khái niệm chung về hệ điều hành, các khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành.
 
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo
Số tập:
Tác giả: Từ Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 591.513
Mô Tả Vật Lý: 304  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xác suất thống kê: Dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin hệ đào tạo đại học từ xa
Số tập:
Tác giả: Lê Bá Long
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xác suất thống kê: Dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin hệ đào tạo đại học từ xa
Số tập:
Tác giả: Lê Bá Long
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lý đại cương: Cơ - nhiệt. Tập 1
Số tập:
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: