Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Giao tiếp tiếng anh như người bản ngữ trong 3 tháng = Fluent in 3 months
Số tập:
Tác giả: Benny Lewis, Bùi Lan Anh dịch
Nhà Xuất Bản: Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 418.0071
Mô Tả Vật Lý: 250  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái
Số tập:
Tác giả: Lý Quế Đông, Trí Thức Việt dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 305.8924
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyền thông đa phương tiện
Số tập:
Tác giả: Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 004.6
Mô Tả Vật Lý: 411  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình kỹ thuật thông tin quang
Số tập:
Tác giả: Đào Huy Du
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.382
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Software-Defined Radio : Các vấn đề cơ bản và ứng dụng Gnuradio
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lê Cương, Phạm Xuân Thắng
Nhà Xuất Bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 621.384
Mô Tả Vật Lý: 128  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp
Số tập:
Tác giả: Phạm Văn Khiết b.s, Trương Ngọc Minh, Phạm Năng Văn, H.đ
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.3
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng
Số tập:
Tác giả: Phạm Văn Khiết b.s, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Vũ Thanh h.đ
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 631  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập mạch điện: tính toán, mô phỏng mạch điện dùng phần mềm Tina
Số tập:
Tác giả: Lê Mỹ Hà
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 352  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình linh kiện điện tử
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Viết Nguyên, Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thị Quỳnh Trang
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mạch điện tử 2
Số tập:
Tác giả: Lê Tiến Thường
Nhà Xuất Bản: Đai học Quốc gia TP.HCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 357  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mạch điện II
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Tp. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 294  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mạch điện I
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Nhà Xuất Bản: Đai học Quốc gia TP.HCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 387  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình luật chứng khoán
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến, Lê Đình Vinh, Nguyễn Thị Ánh Vân, Nguyễn Đức Ngọc, Phạm Nguyệt Thảo
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 346.597
Mô Tả Vật Lý: 175  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý thuyết mạch
Số tập:
Tác giả: Đỗ Huy Giác, Phan Trọng Hanh, Phạm Minh Nghĩa
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.381
Mô Tả Vật Lý: 386  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Dân..
Nhà Xuất Bản: Kinh tế Tp.HCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 658.1
Mô Tả Vật Lý: 446  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản trị chiến lược
Số tập:
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 658.4
Mô Tả Vật Lý: 538  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khai phá dữ liệu= Data mining
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Hùng, Quách Xuân Trưởng
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 006.3
Mô Tả Vật Lý: 316  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mạch xử lý tín hiệu y sinh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Nguyễn Phan Kiên
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 610.28
Mô Tả Vật Lý: 303  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thông tin vô tuyến:( Radio Communications)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Quốc Khương
Nhà Xuất Bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.384
Mô Tả Vật Lý: 227  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ứng dụng Matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Oanh
Nhà Xuất Bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 621.381'5
Mô Tả Vật Lý: 299  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: