Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Thi nhân Việt Nam: 1932 - 1941
Số tập:
Tác giả: Hoài Thanh, Hoài Chân
Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 895.922
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thao tác điện và hàn nối mạch điện tử: ( sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề)
Số tập:
Tác giả: Nha Phượng Lợi c.b,
Nhà Xuất Bản: Bách Khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 621.31
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng internet
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 005.8
Mô Tả Vật Lý: 291  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản trị truyền thông marketing tích hợp: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 658.4
Mô Tả Vật Lý: 492  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý và phát triển thông tin báo chí ở Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Đỗ Quý Doãn
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 352.7
Mô Tả Vật Lý: 295  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử
Số tập:
Tác giả: Dương Đình Lập
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 959
Mô Tả Vật Lý: 228  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Hưng, Phùng Thế Đông
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 338.064
Mô Tả Vật Lý: 388  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa
Số tập:
Tác giả: Trần Xuân Trường
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 320.509
Mô Tả Vật Lý: 1088  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư liệu hán nôm Việt Nam về quân sự
Số tập:
Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh, Dương Văn Hoàn
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 355.033
Mô Tả Vật Lý: 176  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn
Số tập:
Tác giả: Kiều Bách Tuấn, Lê Đăng Nam, Đậu Xuân Luận…
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 070.509
Mô Tả Vật Lý: 432  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Tập 3: Phòng, chống "diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực chính trị , tư tưởng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Bá Dương, b.s; Đỗ Mạnh Hòa, Phạm Xuân Mát
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 320.4597
Mô Tả Vật Lý: 224  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960-1975)
Số tập:
Tác giả: Bùi Xuân
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 355
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia (1978-1988)
Số tập:
Tác giả: Chu Văn Lộc
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 355.032
Mô Tả Vật Lý: 200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mặt trận đường 9 - Khe sanh ( Xuân hè 1968)
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Huy
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 959.7043
Mô Tả Vật Lý: 228  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình luật thương mại
Số tập:
Tác giả: Bùi Ngọc Cường, Đồng Ngọc Ba, Lê Đìg Kiênh Vinh, Đoàn Trung Kiên
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 346.07
Mô Tả Vật Lý: 163  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Biên tập báo chí
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 070
Mô Tả Vật Lý: 295  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Trọng Báu
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 070
Mô Tả Vật Lý: 305  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyện đời làm báo
Số tập:
Tác giả: Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 070
Mô Tả Vật Lý: 174  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lý luận báo chí
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 070
Mô Tả Vật Lý: 458  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình luật thương mại
Số tập:
Tác giả: Bùi Ngọc Cường, Đồng Ngọc Ba, Lê Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 346.07
Mô Tả Vật Lý: 163  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: