Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Giáo trình hệ điều hành
Số tập:
Tác giả: Từ Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 005.4
Mô Tả Vật Lý: 280  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Khái niệm chung về hệ điều hành, các khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành.
 
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo
Số tập:
Tác giả: Từ Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 591.513
Mô Tả Vật Lý: 304  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xác suất thống kê: Dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin hệ đào tạo đại học từ xa
Số tập:
Tác giả: Lê Bá Long
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xác suất thống kê: Dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin hệ đào tạo đại học từ xa
Số tập:
Tác giả: Lê Bá Long
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lý đại cương: Cơ - nhiệt. Tập 1
Số tập:
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH DV TM Tấn Phát Đạt (DONGNAIFORD)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoa; ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 119  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Hoàng Thanh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 101  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Nâng cao chất lượng huy động vốn của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK) - Chi nhánh Quận 10
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hồng; Th.S Đỗ Duy Trọng, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 86  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết kế - thị công & thương mại điện Bảo Tấn
Số tập:
Tác giả: Lê Phạm Nhật Hằng; ThS. Nguyễn Bảo Lâm, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 113  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại xí nghiệp cơ điện - Liên doanh Việt Nga VIETSOPETRO
Số tập:
Tác giả: Đỗ Thị Hạnh; ThS. Nguyễn Bảo Lâm, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 111  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thành công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và công nợ phải thu tại công ty TNHH MTV Minh Trâm
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Diệu Linh; ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 126  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần L.Q JOTON
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Dung; Th.S Dương Nguyễn Uyên Minh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 125  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nhà nước thương mại và xuất nhập khẩu Viettel chi nhánh TpHCM
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Võ Hà Mi,ThS. Nguyễn Bảo Lâm H.d.
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 105  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMV địa vật lý giếng khoan dầu khí
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang; ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 112  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Tín Việt - AICA/
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuận; ThS. Nguyễn Bảo Lâm, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 96  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần nội thất Hòa Phát
Số tập:
Tác giả: Cao Thị Hạnh; ThS. Nguyễn Bảo Lâm, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 153  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Ngân Hàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thu Dung; ThS. Nguyễn Linh Nhâm, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 118  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện tình hình công nợ và kế toán các nghiệp vụ công nợ tại công ty TNHH thang máy Á Châu
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Minh Châu; ThS. Nguyễn Hoàng Thanh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Giải pháp nâng cao hiệu quả tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam
Số tập:
Tác giả: Đinh Thị Thoa; ThS. Nguyễn Hoàng Thanh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
LVTN: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty cổ phần xây dựng 46
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lê Giáng Hà; ThS. Nguyễn Hoàng Thanh, H.d
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 98  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: