Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Lập trình IOT với ARDUINO ESP8266 & XBEE
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 629.89
Mô Tả Vật Lý: 480  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng giải tích hàm nhiều biến số
Số tập:
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Nhà Xuất Bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 515
Mô Tả Vật Lý: 108  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng giải tích hàm nhiều biến số
Số tập:
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 515
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Mạng máy tính
Số tập:
Tác giả: Phạm Thế Quế
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 004.67
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyền thông vô tuyến băng siêu rộng UWB và mô phỏng trên MATLAB
Số tập:
Tác giả: Vũ Văn San
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 621.382
Mô Tả Vật Lý: 494  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế toán doanh nghiệp cần biết chính sách thuế quy định mới về quản lý hóa đơn chứng từ và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp
Số tập:
Tác giả: Hữu Đại
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 405  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập kế toán tài chính
Số tập:
Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà Xuất Bản: Kinh tế Tp.HCM
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 657.8
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tin học kế toán: Lý thuyết và thực hành
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 657.4
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
Số tập:
Tác giả: Hồ Đắc Phương
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 005.4
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
Số tập:
Tác giả: Hồ Đắc Phương
Nhà Xuất Bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 005.4
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lập trình với C# xây dựng ứng dụng
Số tập:
Tác giả: Phạm Quang Hiển
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 005.133
Mô Tả Vật Lý: 384  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn sử dụng Arduino
Số tập:
Tác giả: Trương Đình Nhơn
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 629.8
Mô Tả Vật Lý: 439  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lập Trình và cuộc sống: để lập trình hiểu quả viết Code thôi là chưa đủ con người mới là nhân tố quan trọng.
Số tập:
Tác giả: Jeff Atwood
Nhà Xuất Bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 005.1
Mô Tả Vật Lý: 323  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuế & kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành
Số tập:
Tác giả: Phạm Đức Cường
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 336.2
Mô Tả Vật Lý: 559  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết thực hành và giải pháp thuế
Số tập:
Tác giả: Trần Mạnh Dũng
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 336.2
Mô Tả Vật Lý: 615  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Số tập:
Tác giả: Tường Vi
Nhà Xuất Bản: Kinh tế Tp.HCM
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 447  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kế toán thuế
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phú Giang
Nhà Xuất Bản: Tài Chính
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 657
Mô Tả Vật Lý: 655  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lập trình điều khiển với Raspberry
Số tập:
Tác giả: Võ Minh Huân
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 629.8
Mô Tả Vật Lý: 447  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lập trình điều khiển với Raspberry
Số tập:
Tác giả: Võ Minh Huân
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 629.8
Mô Tả Vật Lý: 447  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyên truyền , phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 005.8
Mô Tả Vật Lý: 293  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: